Sporten in een gezellige sfeer
onder deskundige begeleiding

Trainen in groepsverband

Individueel sporten

Aan alle Body Action leden,

Met ingang van 1 januari 2019 gaan onze lidmaatschap tarieven
omhoog.
Dit als gevolg van de BTW stijging voor onze bedrijfssector.
Het lage tarief van 6% komt te vervallen. Hiervoor komt een tarief van
9% in de plaats.
De nieuwe maand tarieven worden;
lidmaatschap 1x per week €19,25
lidmaatschap 2x per week €26,25
onbeperkt lidmaatschap €32,25
De maandelijkse incasso wordt automatisch aangepast.
Hiervoor is geen extra actie van de Body Action leden nodig.
Met deze prijsstijging hopen we weer jaren vooruit te komen.
Onze laatste prijsstijging was is 2002, na de invoering van onze euro.
Dat klinkt als heel lang geleden.